ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020

НОСИТЕЛИ НА ЛИСТИ

ИЕ1

Проф. д-р

СОЛЗА ГРЧЕВА

 • Solza Grceva

ИЕ2

Д-р

АДРИАНА
БОГДАНОВСКА

ТОСКИЌ

 • Адријана Богдановска Тоскиќ

ИЕ3

Проф. д-р

ЛИДИЈА
ГОРАЧИНОВА
ИЛИЕВА

ИЕ4

ГОЦЕ ЗЛАТЕВ

 • Гоце Златев

ИЕ5

Проф. д-р

НАТАША КОТЛАР
ТРАЈКОВА

 • Наташа Котлар

ИЕ1

1. СОЛЗА ГРЧЕВА

2. ТОДОР НОШПАЛ

3. ДИАНА МИХАЈЛОВСКИ

4. ТАТЈАНА ГОГОСКА

5. ИРА ЧОЛАНЧЕВСКА

6. БОРЧЕ ВЕЉАНОВСКИ

7. ВИОЛЕТА ВЕЛКОВСКА

8. МАРТИН СПАСОВСКИ  

9. ОЛИВЕР БИДИКОВ 

10. САШКО СТОЈКОВ

11. АЛЕКСАНДРА САЗДОВА МОЦАН

12. АЛЕКСАНДРА РАДОВАНОВИЌ 

13. ДИМИТАР БАБКОВ

14. МАРТИН ПОПОВСКИ

15. БИБА ИСМАИЛ

16. ИВАН ТРАЈКОВ

17. ШЕФКИ ЗЕНДЕЛОВСКИ

18. ЛЕНКА ТИМИОВСКА 

19. АЦЕ БЛАГОЈЕВИЌ 

20. ЗОРАН ЈАДРОВСКИ

ИЕ4

1. ГОЦЕ ЗЛАТЕВ

2. СОЊА АНГЕЛЕВСКА-КОЛЕВА

3. МИЛЕНА КОНДОВСКА

4. НАЦЕ ДИМИТРОВ

5. ВЛАДИМИР ЃОРЃИЕСКИ

6. МАРИКА ПЕТРОВСКА

7. АНА АРСОВСКА

8. ДИМЧЕ ХРИСТОСКИ

9. РАДЕ ИВАНОСКИ

10. ИВАНА ПАВЛОВА

11. БРАНКО РИСТЕСКИ

12. СИЛВАНА ТРАЈКОВА,

13. ИЛЧО СТОЈАНОВ

14. ВЛАДО ПЕТРОВ

15. ФАНИЦА МИТКОВА

16. АНЃЕЛ ГАНЧЕВ

17. ЕЛИЗАБЕТА РИСТЕСКА МРЧЕСКА

18. ИВАНА РИСТЕСКА

19. ЖАРКО ЦРНЕСКИ

20. ЕЛИЗАБЕТА ЈОШЕВСКА

ИЕ2

 1. АДРИАНА БОГДАНОВСКА ТОСКИЌ 

 2. ВЛАТКО ЗАФИРКОВСКИ 

 3. ФИЛИП ЈАНЕВСКИ 

 4. МАРИЈА ТАСЕВСКА

 5. ЖАКЛИНА ДАМЧЕСКА

 6. МИТЕ МИТОВСКИ

 7. АНТОНИО ПЕШЕВСКИ

 8. МАРИЈА КАЛОШЕВА

 9. НАДА СТОЈКОВСКА

 10. СТЕФАН ТРАЈКОВ

 11. ЛИДИЈА ИВАНОВА

 12. МАЈА АНДРЕВА

 13. ВИКТОР ДУНИМАГЛОСКИ

 14. СИЛВИЈА МАЏЕВСКА

 15. БИЛЈАНА СЕДЛОСКА

 16. САШКО РОШКОВСКИ

 17. БИЉАНА ГРОЗДАНОВСКА

 18. МАРТИН АТАНАСОСКИ

 19. САРА МИЛАНОСКА

 20. ДЕЈАН НЕШКОСКИ

ИЕ3

 1. ЛИДИЈА ГОРАЧИНОВА – ИЛИЕВА 

 2. ЗОРАН ТРАЈКОВ 

 3. ИЛЕ ПАНАЈОТОВ

 4. СЛАВИЦА ЃОРЃИЕВСКА

 5. ГАБРИЕЛА СТОЈЧЕВСКА

 6. ВЕЛИБОР МАНЕВ

 7. ВАСКА ЏИДРОВА

 8. ПАВЛЕ ПОПОВСКИ

 9. НИКОЛА РИСТОВ

 10. ИВАНА ЈАКИМОВА

 11. ГРОЗДАН БОГДАНОВСКИ

 12. ДЕЈАНЧЕ  ВЕЛКОВ

 13. МАЈА ПЕТРОВСКА

 14. МАРИЈА ЈОВАНОВА

 15. ИВАН ТАУШАНОВ

 16. ГОРАН НАКОВ  

 17. МАРТИН ЃОШЕВСКИ

 18. САЊА ТОДОРОВА

 19. АНЃЕЛЧЕ НИКОЛОВ

 20. САНДИЦА ТРАЈАНОВСКА

ИЕ5

1. НАТАША КОТЛАР ТРАЈКОВА

2. ТАТЈАНА ДИМИТРОВСКА МАНОЈЛОВИЌ

3. ЗОРАН ЗДРАВКОВИЌ

4. ВЕСНА ГЕЦОВСКА

5. АРЗИЕ БАФТО

6. СЛАВЕ ТРАЈАНОСКИ

7. ГОРАН ДИВЈАКОСКИ

8. ЕЛИ ИЛИЕВА

9. ПЕТРЕ ЦАПОСКИ

10. МАРТИН КРСТЕВСКИ

11. ДИАНА ДИМИТРОВА

12. ДИМИТРИ КРЕЧОСКИ

13. ЗДРАВКО ЛАМБЕСКИ

14. НИКОЛИНА НЕДЕЛКОСКА

15. ТОНИ ИВАНОВСКИ

16. БЛАГОЈЧЕ ЃОРЧЕВСКИ

17. ЕЛЕНА ТОДОРОВСКА

18. РОБЕРТ  ВЕЛЕВСКИ

19. ГОРДАНА МИТРЕСКА

20. ЛАЗЕ БОЖИНОВСКИ

ПРОГРАМА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020

Акценти од целосната програма

ДОНИРАЈ

Донирај по желба и помогни ја работата на Стручните совети, актуелните активности или едноставно донирај за поддршка на работата на Глас. ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА ВО ЦЕЛОСТ се финансира од доброволните прилози на симпатисерите, поддржувачите и членовите. Сметаме на твојата помош!

 

ПРИНЦИПИ НА ГЛАС

 • Името на нашата државата е Република Македонија

 • Македонија - држава која инвестира и го штити во секој свој граѓанин

 • Македонскиот народ е државотворен

 • Враќање на Манифестот на АСНОМ во преамбулата на Уставот

 • Македонскиот јазик е единствен службен јазик на територијата на Република Македонија

 • Поништување на Охридскиот, Преспанскиот и договор со Бугарија, како дискриминирачки и донесени спротивно на вољата и определбите на македонскиот народ, како и сите одлуки, закони и подзаконски акти донесени после 27.4.2017-та година, како апсолутно незаконски и нелегални

 • Меѓународните договори и сојузи да се склучуваат и поништуваат исклучиво врз основа на националните интереси на Република Македонија

 • Забрана за учество во политиката и во јавниот живот на поединци кои имале или имаат криминално досие, и оние кои учествувале во активности кои ги довеле во опасност или во подредена положба националните интереси на Македонија и нивните наследници

 • Политичките партии да не се основаат врз етничка или верска припадност

 • Промена на политичкиот систем - воведување на принцип на отповикување на вршителите на јавни функции

 • Политичар - тоа не е професија. Воспоставување на практика на политика со минимални трошоци (“zero‐cost politics”)

 • Системска борба против корупцијата

 • Носење на закон за потекло на имот

 • Системска работа на развивање на свест за „Oпштествено корисни и одговорни граѓани”

 • Развој и инвестирање во националната економија е врвен национален интерес. Напуштање на неолибералниот концепт во економијата како единствен принцип

 • Македонија и дијаспората се едно - активна соработка и инвестиции во интерес на татковината

 • Грижата за македонското малцинство во соседните земји и во дијаспората ќе биде обврска повторно зафарантирана со Уставот

 

KOЛУМНИ

15.8.2019

СОЛЗА ГРЧЕВА: До гуша во правда

Повеќе има шанси системот сам да се стабилизира, макар со правници вработени во разни фирми, одошто со главниве ѕвезди, чие перде е одамна пукнато.

4.8.2019

СОЛЗА ГРЧЕВА: Задолжителна лектира

И тука, како и во приказната на Твен, владеат две банди со огромни (наши) пари и медиумска моќ. Ако не си со едната, мора да си со другата. Живот вон нив не смее да постои. Независни, трети, четврти, за нив се еднакви на “Осмиот патник“. Стануваш туѓо тело кое ги збунува, лути, а богами и плаши. 

1 / 18

Please reload

ПОРТАЛИ

Please reload

 

ЧЛЕНАРИНА

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА со предвидените програмски активности, имаа за цел да ги мобилизира сите сили кои се подготвени да работат на унапредувањето и зацврстувањето на Република Македонија во целост. 

Членарината која изнесува 100 ден. месечно и доброволните донации се есенцијални за организирање на основните функции на партијата.
Овие средства се улаќаат на сметката на ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА согласно со законските норми.

Види детали.

Овде погледни ПП30 образец за уплата na членарина

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА ќе поднесува детални
финансиски извештаи на годишно собрание секој Јануари.

 
 
GLAS logo
 • Grey Facebook Icon
 • Tweet
 • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија