ЧЛЕНАРИНИ И ДОНАЦИИ

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,
1000 Скопје, Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

 

Beneficiary:
Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje,
Macedonia

IBAN MK07300701003485468

 

Почитувани донатори, 

Според законот за финансирање на политичките партии прилозите од кој било поединечен донатор не смее да надминат сума од:

  • 1,5 милиои денари (24.877 евра) односно 75 просечни плати за ФИЗИЧКИ ЛИЦА и

  • 3 милиони денари (49,754 евра) односно 150 за ПРАВНИ ЛИЦА во период од една година.

 

Донатори можат да бидат само државјани на Република Македонија и компании регистрирани во Република Македонија.

 

Донатори НЕ МОЖАТ ДА БИДАТ странски влади, странски физички и правни лица како и меѓyнародни организации и иституции; компании контролирани од странски инвеститори; државни и локални владини тела, освен оние доделени со директно државно финансирање; јавни институции, претпријатија и фондови кои управуваат со јавните средства; јавни институции, претпријатија и фондови креирани од општини; јавни институции и компании во кои државата поседува 20% или повеќе од акциите; приватни компании кои обезбедуваат стоки или услуги за државни тела; невладини организации, верски заедници и трупи; анонимни и неидентификувани извори.

 

ЧЛЕНАРИНАТА од секој член на партијата не смее да надмине повеќе од една просечна месечна плата.

GLAS logo

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

тел.: 070 542 005 

glaszamakedonija@gmail.com

Канцеларија СТРУМИЦА

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Герасим Сејменов +389 78 229 024

Канцеларија ШТИП

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Герасим Сејменов +389 78 229 024

Канцеларија ПРИЛЕП

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Герасим Сејменов +389 78 229 024

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3, 1000 Скопје,
Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија