Слободен пристап до информации

Службено лице

М-р Татјана Гогоска, (биографија)

Одлука за назначување (отвори)

Контакт

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

М-р Татјана Гогоска

тел. 078-380 893

gogoska.t2015@gmail.com

Барање

Правилник

Закон за пристап до слободни информации