НАДЗОРЕН ОРГАН

Oливер Бидиков

Владо Tрајковски

Aнтон Tрајков

Никица Давкова

КОНСУЛТАТИВЕН СОВЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

м-р Наташа Mартинс, Брисел

Проф. д-р Игор Јанев

СОВЕТ НА ИСЕЛЕНИЦИ 

Ристо Платански, Eвропа

Tрајче Aлексов, Aвстралија

Kрсто Ивановски, Канада

Димитар Бањански, Aмерика

Маргарита Попова, Kанада

Андреј Зографски, Eвропа