БАРАМЕ, бесплатно и масовно тестирање!

  ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА бара бесплатно, масовно тестирање на населението за коронавирусот. По препораките на Светската здравствена организација (СЗО) само раното тестирање и брзата изолација на заразените е единствениот ефикасен начин на запирање на ширењето. Изолирањето по региони се покажа неефикасно, бидејќи во просек секој заразен, заразува најмалку 10 луѓе околу него. Проблемот е што 80% од носителите немаат симптоми, а се високо заразени. По пример на Јужна Кореа која е засега пример за успешна приказна, бараме организаирање на неколку регионални центри за тестирање, каде луѓето кои се тестираат, остануваат во колите ( drive through clinic) и целата постапка трае 10 минути, за разлика од амбулантите кои морааат да се дезинфинфицираат после секој пациент. Резултатот го добиваат следниот ден по телефон во порака. Вакви центри веќе се организираат во повеќе земји и тоа е начин кој не бара богата инфраструктура. Македонија е мала земја и може да се заштити на овој начин. Најпрво да се почне со оние кои патувале во последните 2-3 недели (кои сега слободно се движат помеѓу луѓето), со ранливите категории и со оние кои дошле во контакт со заразен и се наоѓаат во таканаречена самоизолација, која не се проверува. Пари за тестирање мора да се најдат! Предлагаме сите членови на разни управни и надзорни одбори да работат бесплатно, како што, впрочем и треба да стане редовна пракса. Сега е моментот, кога навидум нема многу заразени! Но кога луѓето не се тестирани, таа бројка е сосема непозната. Можеби ги има многу повеќе. Глас за Македонија бара да се покаже висока одговорност и знаење за спречување на оваа смртоносна болест, која веќе може утре да се рашири како пожар!  157 views
  GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

  СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

  Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  тел.: 070 542 005 

  glaszamakedonija@gmail.com

  Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

  ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

  ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

  Mарика Петровска +389 70 366 733

  Канцеларија ШТИП ИЕ3

  Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

  Мите Митевски +389 76 737 857

  Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

  Гоце Златев +389 72 932 063

  Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

  Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

  Жаклина Дамческа +389 71 209 138

  zdamceska@yahoo.com

  ДЕНАРСКА СМЕТКА​

  Политичка партија „Глас за Македонија” 

  ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

  Комерцијална банка АД Скопје, 

  Адреса на банка: Орце Николов 3,

  1000 Скопје, Р. Македонија

  Сметка бр: 300000004214007

  Приходна шифра за донации: 562

  ДЕВИЗНА СМЕТКА

  Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

  Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

  Account: 0270100348540­

  SWIFT: KOBSMK2X

  BANK: Komercijalna banka AD Skopje

  Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

  IBAN MK07300701003485468

  © 2019 Глас за Македонија