Вработување

„ВРАБОТУВАЊЕ“ е најтешкото кривично дело за кое што Оној кој те вработил те казнува на доживотен затвор без право на слободна мисла и дополнително те гони низ целиот живот. Што се однесува до слободата, разликата меѓу робовите во колонијализмот и вработените денес е само во мобилните телефони.

А што се однесува до духот... робовитe имале достоинство. Карма е се'!


Жаклина Дамческа, Прилеп

Recent Posts

See All