ЧЛЕНАРИНА

Почитувани членови и донатори, 


Ве потсетуваме дека Глас како вонпарламентарна партија не се финансира од буџетот на РМ и членарината и донациите се единствен извор на средства со кои ги организираме активностите.

Ве молиме за редовна улата на 100 ден. месечна членарина а и ДОНАЦИИТЕ се добродојдени.


ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје


Цел на дознака: Донација за Глас Скопје


Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3, 1000 Скопје


Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562


ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468


Според законот за финансирање на политичките партии прилозите од кој било поединечен донатор не смее да надминат сума од:

1,5 милиои денари (24.877 евра) односно 75 просечни плати за ФИЗИЧКИ ЛИЦА и

3 милиони денари (49,754 евра) односно 150 за ПРАВНИ ЛИЦА во период од една година.

Донатори можат да бидат само државјани на Република Македонија и компании регистрирани во Република Македонија.


PP30 Пример уплатница за членарина

Recent Posts

See All