ГРАДЕЖНА АГРЕСИВНОСТ

Во најтопло време, во услови на предизборна кампања, кога едните „МОЖАТ“, а другите „ОБНОВУВААТ“ претставниците на ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА и носителот на листата за ИЕ 5 - проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова, денес беа сведоци на досегашните лоши политики во урбанизмот и насилно однесување во градежништвото. Денес, 11.7.2020 г. нашите претставници видоа на самото место како градежните насилници, под превезот на легална постапка, изведуваат градба на станбен објект на улица „Славеј Планина“ во Охрид. Жителите од околните објекти, беа видно вознемирани и уплашени од агресивното градење и присутната механизација, обидувајќи се и со жив штит да да ги бранат своите живеалишата од несакани оштетувања при изведбата на градежните работи. Нивниот страв е реален со оглед дека пред еден месец при изградбата на објектот сериозно беше оштетен коловозот од улицата. Револтирани од недоволното внимание и лошиот однос на локалната власт (општина Охрид) кон овој случај, тие стравуваат од натамошни оштетувања, кои можат да бидат опасни како за нивните домови, луѓето и околните објекти.

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА се бори токму против овие практики и во својата програма зацрта елиминирање на коруптивните односи меѓу власта и приватните инвеститори во градежниот сектор и доследно почитување на строгите градежни и урбанистички норми и принципи, како и за рамноправен живот на сите граѓани во оваа сфера!

СИЛАТА КАЈ НАРОДОТ! Заокружи број 6!


GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија