ГРАДЕЖНА АГРЕСИВНОСТ

Во најтопло време, во услови на предизборна кампања, кога едните „МОЖАТ“, а другите „ОБНОВУВААТ“ претставниците на ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА и носителот на листата за ИЕ 5 - проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова, денес беа сведоци на досегашните лоши политики во урбанизмот и насилно однесување во градежништвото. Денес, 11.7.2020 г. нашите претставници видоа на самото место како градежните насилници, под превезот на легална постапка, изведуваат градба на станбен објект на улица „Славеј Планина“ во Охрид. Жителите од околните објекти, беа видно вознемирани и уплашени од агресивното градење и присутната механизација, обидувајќи се и со жив штит да да ги бранат своите живеалишата од несакани оштетувања при изведбата на градежните работи. Нивниот страв е реален со оглед дека пред еден месец при изградбата на објектот сериозно беше оштетен коловозот од улицата. Револтирани од недоволното внимание и лошиот однос на локалната власт (општина Охрид) кон овој случај, тие стравуваат од натамошни оштетувања, кои можат да бидат опасни како за нивните домови, луѓето и околните објекти.

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА се бори токму против овие практики и во својата програма зацрта елиминирање на коруптивните односи меѓу власта и приватните инвеститори во градежниот сектор и доследно почитување на строгите градежни и урбанистички норми и принципи, како и за рамноправен живот на сите граѓани во оваа сфера!

СИЛАТА КАЈ НАРОДОТ! Заокружи број 6!