Да се побара помош од Кина!

Претседателката на „Глас за Македонија“, проф. д-р Солза Грчева смета дека „веднаш треба да се побара помош од Кина, по примерот на Србија“. Воедно, таа истакнува: „Ниту имаме тестови, ниту респираторни машини, ниту маски, ракавици, лекови, ниту доволно обучен медицински персонал. Ова треба да го признаат луѓето од власта пред себе и пред целата македонска јавност и да бараат итна помош. Се разбира дека во оваа тешка ситуација, нашата дисциплина е многу важна. Без паника, но со ум. Друго нема!“

GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија