Злоупотреба на вонредната состојба!

Глас за Македонија остро реагира на постапката на власта која не издржа ни 24 часа и ја злоупотреби вонредната состојба прогласена заради епидемијата! Не мина многу, а во Службен весник, бр.68, со датум 18 март 2020 г., се објавени одлуките за избор на вкупно 10 судии и други одлуки. Станува збор за избор на судии во Кривичниот, Основниот граѓански и Апелацискиот суд. Се чини дека вонредната состојба нема само за цел справување со епидемијата, туку и да мине она што не треба да го забележи општата јавност – одлуки за избор на судии, oдлуки за помилување на затвореници и одлуки за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност.

Глас за Македонија јавно негодува против ова срамно однесување на власта, злоупотреба на вонредната состојба, во време кога сè повеќе се зголемува бројот на заболени од коронавирусот!

GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија