Злоупотреба на вонредната состојба!

Глас за Македонија остро реагира на постапката на власта која не издржа ни 24 часа и ја злоупотреби вонредната состојба прогласена заради епидемијата! Не мина многу, а во Службен весник, бр.68, со датум 18 март 2020 г., се објавени одлуките за избор на вкупно 10 судии и други одлуки. Станува збор за избор на судии во Кривичниот, Основниот граѓански и Апелацискиот суд. Се чини дека вонредната состојба нема само за цел справување со епидемијата, туку и да мине она што не треба да го забележи општата јавност – одлуки за избор на судии, oдлуки за помилување на затвореници и одлуки за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност.

Глас за Македонија јавно негодува против ова срамно однесување на власта, злоупотреба на вонредната состојба, во време кога сè повеќе се зголемува бројот на заболени од коронавирусот!