КОЈ КРАДЕ, ТОЈ И ЛАЖЕ...!

Од извори на ДИК, денес дознавме дека на „Глас за Македонија“ ѝ се украдени околу 14.000 гласови. Од тие, 7000 само во ИЕ1!!!

Браво, браво за правната држава, за одбиените приговори и неотворањето на кутиите за да не се види мега фалсификатот! Кога ни зборуваа искусни политичари дека се краде од оној кој ќе им се стори дека им е закана, не верувавме дека е можно. Ајдуци, разбојници, бре...!

Жална Македонија!

GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија