КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА - ГЕНЕРАЦИИТЕ ШТО РАСТАТ ОБВРСКА И ПРЕДИЗВИК - УНИВЕРЗАЛНАТА САЛА ДА СТАНЕ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИ


М-р Татјана Гогоска


Еден од најважните сегменти на секоја држава е да создаде услови за здрав, непречен и сеопфатен развој на младата генерација. Децата и младите треба да ги имаат сите услови да израснат во здрави, социјални и образовани млади личности кои понатаму ќе чекорат низ професионалниот и приватниот живот зрело.


Тука најголема улога имаат образованието и воспитанието на младите, поттикнување во позитивна насока на нивниот социјален живот, обезбедување на предуслови во рамки на здраствениот систем, медиумска писменост, спортски активности и овозможување на културен развој од најрана возраст.


За жал општествениот систем во Македонија во овие 30 т.е. посебно во последните 15 години создаде генерации кои се сиромашни во многу нешта, а најмногу во неоформеното обазование кое претрпе големи негативни промени на штета на децата и младите а пак за културата и развој на културните вредности државата одвојуваше со децении едвај 5% од вкупните средства предвидени за култура низ годините, што е далеку од доволно.

Во меѓувреме згаснаа 80% од Центрите што беа наменети за деца а тие што останаа се со намалени активности. Се отвараа и затвараа многу приватни центри за деца и млади за нивно: драмско, литературно, музичко, ликовно или спортско дообразование и изградување на нивните млади личности, но без некоја трајна реална вредност и функционирање.

Освен некои ад хок активности во оваа насока, се е стихијно и недоволно. А ние како Партија се залагаме и сакаме да создадеме услови за да изградиме млади генерации со пристојни културни, образовни и медиумски вредности.


Деновиве повторно јавноста е разбранувана од информацијата за рушење на „фамозната“ Универзална сака, објект кој со децении е заштитен знак на Скопје, објект кој функционираше на сите нивоа во областите кои се потребни и за децата и младите. Универзалната сала отсекогаш била центарот на сите важни случувања во Скопје, Македонија, поранешните СФРЈ простори и Балканот.

Пред четири години кога Универзална сала го славеше 50 годишниот јубилеј, излегоа и податоците дека се направени 5700 манифестации со 8,5 милиони посетители.

Глас за Македонија ја подржува иницијативата на група граѓани кои сметаат дека рушењето на Универзалната сала не оди никому во прилог, а предлогот на Асоцијацијата на архитекти да се сруши и тука да се направи парк е неоснована. Тие се сомневаат во позадинската намера на овој предлог, затоа што ако се сруши ќе изникнат згради а од друга страна објектот Универзална сала со соодветна санација може да стане виситнски Креативен дом за децата и младите.


Град Скопје, редно е да се позанимава посериозно со објектот Универзална сала, да повика стручни лица од сите области и сеиозно да ја разгледа иницијативата тој објект со содветна санација да стане Културен центар за младите генерации.


Глас за Македонија секогаш ги подржува и понатаму ќе ги подржува сите позитивни иницијативи кои се однесуваат за младите генерации кои се наша и обврска и предизвик.

GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија