Македонсиот народ е неминовност!

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА најосто реагира на најновите бугарски негирања на македонскиот јазик, малцинството и голем дел од историјата, за да („Северна“) Македонија добие датум за старт на преговори со ЕУ! Како партија своевремено реагиравме против одредбите во „Договорот за добрососедство“ со Бугарија (2017) во кои се изразува нерамноправен однос кон македонскиот народ како субјект, особено во делот на македонскиот јазик, игнориран и неспомнат како таков и македонската историја („заедничка“, несамобитна). Укажувавме и на лошите последици доколку со штетни договори се откажеме од македонската самобитност и од историската вертикала, низ која македонскот народ внесувал содржина. Македонскиот идентитет се градел во борбите за културна, образовна, народносна и политилка слобода. Оваа суверена волја доживеала реализација во народноослободителната борба на македонскиот народ против фашистичкиот непријател. На Првото заседание на АСНОМ (2.8.1944 г.), поставени се темелите на македонската државност, македонскиот јазик е воведен како службен јазик во Македонија, а 2 август е прогласен за државен празник, односно национален празник на Македонците и во соседството и во светот. Затоа овие вредности, северната власт не смее да ги погазува и да создава „северномакедонска“ омеѓена реалност!


Глас за Македонија смета дека народната и државната активност и дејност треба да биде во интерес на македонската кауза – државност, јазик и литература, историја! Македонскиот народ е неминовност, македонсиот јазик суштествува, а македонската историја е посебна!Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија