Ни наметнуваат црно-бели вистини!

Сигурно ви е позната оваа мисла „луѓе без калибар и без идеи...Насекаде има многу параноја, секој е во криза..!“ Стара, но актуелна! Германската козерија на двегодишнината од Преспанската спогодба ја добива својата полнота и со наградата за човекови права доделувајќи му ја на Зоран Заев за изгласаното северно име. Една германска поговорка вели, дека глупавоста е божји дар, но не треба да се злоупотребува! Кому му се обраќа Фондацијата „Фридрих Еберт“, на македонскиот народ? Му праќа суптилна и безобразна порака за воспоставениот тоталтарен режим, кој самиот си ја преименува државата!? За срамното и глупаво решение за спор кој требаше да се решава во ООН и без задршки во корист на Република Македонија. Еден проблем не се решава со создавање на нов и покрупен проблем. Во право беше италијанскиот историчар М.Девиде кој истакна дека она што „се прави над Македонија од страна на НАТО и Грција е најлоша форма на фашизам“! А, како врв на сето ова е и германската политика олицетворена во ликот на фрау Анџела Меркел и делото на Фондацијата „Фридрих Еберт“. Ако нешто беше добро и вредно во германската политика кон Македонија и нејзиниот народ беше амбасадорот Ханс Лотар Штепан кој истакнуваше дека „Македонците имаат најголемо право за употреба на своето име Македонија.“ Овој „духовен воин на Македонија“ кој работаше во полза на македонскoто прашање, остана ненадминат дипломат од ни еден подоцнежен германски претставник. Сè што следеше потоа кон Македонија и нејзините интереси од страна на Германија не емитуваше срдечна политика!

Проф. Наташа Котлар-Трајкова, потпретседателка на „Глас за Македонија“!
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија