ОСТАВКИ И ЗАМИНУВАЊЕ!

Партијата ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА во услови на актуелен криминал од највисок вид и компромитираност на 3-те власти – извршната (Владата), законодавната (Собранието) и Судската, бара ОСТАВКА и ЗАМИНУВАЊЕ на сите чинители од споменатата ВЛАСТ!


Отстапете од власта и заминете во неврат од политичкиот и општествениот живот, заради доброто на државата и на нејзиниот народ!

Октроираната власт која се представува од името на државата „Република Северна Македонија“ не само што е посрамотена, без углед и морална основа, туку потсетуваме дека таа ја погази граѓанската волја за непромена на името „Македонија“, изнуди/овозможи (не)уставни амандмани, од неа доживеавме кршење на човековите права, видовме политичка и лична дрскост, примитивно грабање, срамните амбиции, ненаситност и алчност, интриги, незнаење и мистификации, измами и злосреќа!


ОСТАВКА ВЕДНАШ!

DIMISSIONI SUBITO!

Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија