ОСТАВКИ И ЗАМИНУВАЊЕ!

  Партијата ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА во услови на актуелен криминал од највисок вид и компромитираност на 3-те власти – извршната (Владата), законодавната (Собранието) и Судската, бара ОСТАВКА и ЗАМИНУВАЊЕ на сите чинители од споменатата ВЛАСТ!


  Отстапете од власта и заминете во неврат од политичкиот и општествениот живот, заради доброто на државата и на нејзиниот народ!

  Октроираната власт која се представува од името на државата „Република Северна Македонија“ не само што е посрамотена, без углед и морална основа, туку потсетуваме дека таа ја погази граѓанската волја за непромена на името „Македонија“, изнуди/овозможи (не)уставни амандмани, од неа доживеавме кршење на човековите права, видовме политичка и лична дрскост, примитивно грабање, срамните амбиции, ненаситност и алчност, интриги, незнаење и мистификации, измами и злосреќа!


  ОСТАВКА ВЕДНАШ!

  DIMISSIONI SUBITO!

  GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

  СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

  Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  тел.: 070 542 005 

  glaszamakedonija@gmail.com

  Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

  ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

  ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

  Mарика Петровска +389 70 366 733

  Канцеларија ШТИП ИЕ3

  Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

  Мите Митевски +389 76 737 857

  Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

  Гоце Златев +389 72 932 063

  Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

  Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

  Жаклина Дамческа +389 71 209 138

  zdamceska@yahoo.com

  ДЕНАРСКА СМЕТКА​

  Политичка партија „Глас за Македонија” 

  ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

  Комерцијална банка АД Скопје, 

  Адреса на банка: Орце Николов 3,

  1000 Скопје, Р. Македонија

  Сметка бр: 300000004214007

  Приходна шифра за донации: 562

  ДЕВИЗНА СМЕТКА

  Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

  Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

  Account: 0270100348540­

  SWIFT: KOBSMK2X

  BANK: Komercijalna banka AD Skopje

  Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

  IBAN MK07300701003485468

  © 2019 Глас за Македонија