ПОВИК ЗА НАБЉУДУВАЧИ!

Во пресрет на закажаните предвремени парламентарни избори во Април 2020, Глас за Македонија објавува повик за пријавување на волонтери за НАБЉУДУВАЧИ на гласачките места, како и волонтери за работа на терен. Потребни се 7.000 волонтери низ целата држава. Вашето учество ќе биде клучно за спречување на неправилностите на гласачките места и спроведување на фер избори.


ПРИКЛУЧИ СЕ КОН ПРОМЕНАТА!

https://www.glaszamakedonija.mk/volonteri

Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија