Престанете да ја замајувате јавноста!

Нека престанат да ја лажат јавноста дека не го знаат датумот за избори. Сè им е договорено! Заев да не се сили дека од утре е кампањата, бидејќи секој писмен човек може да види дека АВМУ уште нема подготвено упатство за претставување по медиумите, а ДИК уште нема ниту претстава за поделба на билбордите во кампањата. Едноставно си играат мајтап со сите. Игранката: „тие божем бараат, ние божем не даваме” јасна ни е одамна.

Затоа, спротивно на сите цивилизирани правила, наместо да се консултираат сите учесници кои се во изборната трка, тајно си се договараат 3 партии. Исто како во Пржино, како за Ката, како за името....како за се друго!!!GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија