Придружите ни се во заедничкиот протест!

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА се вклучува активно, но и со присуство на протестите против Владата и нејзините политики на слабеење на македонското народно јадро. Стратегијата на на актуелната власт на жртвување националните интереси, доведе до целосен пораз на нејзината надворешна и внатрешна политика, . Но, затоа е сè поголем здружениот отпор и влијание. Овој народен отпор е сè поголем, бидејќи се вклучуваат луѓе од различни определби и дејности – политички партии, интелектуалци, духовници, научници, работници и други. Оваа здружена манифестација на немирење е реакција против актуелниот политички врв во државата кој подлегнува на туѓите притисоци и не ги почитува националните вредности, тргувајќи со нив. Исто така, сме против бугарското негирањето на македонската историја, на македонскиот јазик, на македонското културно наследство и на македонскиот национален идентитет. Ова пак, е во спротивност и со вредностите и со принципите на кои е изградена и функционира Европската Унија.

Време е да се стави крај на ова лудило, пред да биде предоцна!

Затоа, Ве повикуваме, утре да ни се придружите во заедничкиот протест!

Утре, сабота (05.12.2020 г.) протестот во Скопје, ќе биде пред Владата во 13 ч., а поаѓањето од СЦ „Борис Трајковски“ и СЦ „Јане Сандански“ ќе биде во 12:30 ч.


GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија