Придружите ни се во заедничкиот протест!

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА се вклучува активно, но и со присуство на протестите против Владата и нејзините политики на слабеење на македонското народно јадро. Стратегијата на на актуелната власт на жртвување националните интереси, доведе до целосен пораз на нејзината надворешна и внатрешна политика, . Но, затоа е сè поголем здружениот отпор и влијание. Овој народен отпор е сè поголем, бидејќи се вклучуваат луѓе од различни определби и дејности – политички партии, интелектуалци, духовници, научници, работници и други. Оваа здружена манифестација на немирење е реакција против актуелниот политички врв во државата кој подлегнува на туѓите притисоци и не ги почитува националните вредности, тргувајќи со нив. Исто така, сме против бугарското негирањето на македонската историја, на македонскиот јазик, на македонското културно наследство и на македонскиот национален идентитет. Ова пак, е во спротивност и со вредностите и со принципите на кои е изградена и функционира Европската Унија.

Време е да се стави крај на ова лудило, пред да биде предоцна!

Затоа, Ве повикуваме, утре да ни се придружите во заедничкиот протест!

Утре, сабота (05.12.2020 г.) протестот во Скопје, ќе биде пред Владата во 13 ч., а поаѓањето од СЦ „Борис Трајковски“ и СЦ „Јане Сандански“ ќе биде во 12:30 ч.


GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

тел.: 071 636 352 

glaszamakedonija@gmail.com

Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

Mарика Петровска +389 70 366 733

Канцеларија ШТИП ИЕ3

Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

Мите Митевски +389 76 737 857

Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

Гоце Златев +389 72 932 063

Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

Жаклина Дамческа +389 71 209 138

zdamceska@yahoo.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2019 Глас за Македонија