ТРИБИНА ПРИЛЕП И РЕСЕН 07.12.2019


  ПРИЛЕП (11ч. Хотел Кристал Палас) И РЕСЕН (16ч. Ресторан Две лири) 07.12.2019 на теми:


  СОЛЗА ГРЧЕВА

  И ОБЈАВУВАМЕ ВОЈНА НА КОРУПЦИЈАТА - ОВОЈ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОРА ДА ПАДНЕ! ОТПОВИКЛИВОСТ НА ФУНКЦИОНЕРИ ПАРТИИТЕ НАДВОР ОД ИНСТИТУЦИИТЕ - НИТУ ЕДЕН ПАРТИСКИ ДИРЕКТОР

  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДАВСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС


  НАТАША КОТЛАР ТРАЈКОВА

  ЌЕ ГИ ШТИТИМЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ИМЕТО НИ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК Е ЕДИНСТВЕН СЛУЖБЕН НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА ЌЕ ЈА ВРАТИМЕ ГРИЖАТА ЗА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ВО УСТАВОТ


  ФИЛИП ЈАНЕВ - ГЛАС НА МЛАДИ

  КВАЛИТЕТНО И ВРЕДНУВАНО ОБРАЗОВАНИЕ СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕБА ДА Е ПРИОРИТЕТ СТУДЕНТСКИ ГРАД ВО СКОПЈЕ МОДЕРНИ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ ВО БИТОЛА, ШТИП, ПРИЛЕП И ТЕТОВО ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ЗА УЧЕЊЕ И КАРИЕРА, НАМЕСТО КАКО МИГРАНТИ БЕЗ ТАТКОВИНА


  Адвокат ВАСКО СТОЈКОВ

  ЌЕ ДОНЕСЕМЕ ЗАКОН ЗА ПОТЕКЛО НА ИМОТ ЌЕ ДОНЕСЕМЕ ЗАКОН ЗА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ ЌЕ ПРОМЕНИМЕ НАД 40 ЗАКОНИ КОИ ЈА ШТИТАТ КОРУПЦИЈАТА

  КРИМИНАЛЦИТЕ ЌЕ ОДГОВАРААТ И ЌЕ ГИ ВРАТАТ ПАРИТЕ ВО НАРОДНАТА КАСА

  GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

  СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

  Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  тел.: 070 542 005 

  glaszamakedonija@gmail.com

  Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

  ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

  ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

  Mарика Петровска +389 70 366 733

  Канцеларија ШТИП ИЕ3

  Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

  Мите Митевски +389 76 737 857

  Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

  Гоце Златев +389 72 932 063

  Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

  Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

  Жаклина Дамческа +389 71 209 138

  zdamceska@yahoo.com

  ДЕНАРСКА СМЕТКА​

  Политичка партија „Глас за Македонија” 

  ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

  Комерцијална банка АД Скопје, 

  Адреса на банка: Орце Николов 3,

  1000 Скопје, Р. Македонија

  Сметка бр: 300000004214007

  Приходна шифра за донации: 562

  ДЕВИЗНА СМЕТКА

  Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

  Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

  Account: 0270100348540­

  SWIFT: KOBSMK2X

  BANK: Komercijalna banka AD Skopje

  Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

  IBAN MK07300701003485468

  © 2019 Глас за Македонија