ТРИБИНА ПРИЛЕП И РЕСЕН 07.12.2019


ПРИЛЕП (11ч. Хотел Кристал Палас) И РЕСЕН (16ч. Ресторан Две лири) 07.12.2019 на теми:


СОЛЗА ГРЧЕВА

И ОБЈАВУВАМЕ ВОЈНА НА КОРУПЦИЈАТА - ОВОЈ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОРА ДА ПАДНЕ! ОТПОВИКЛИВОСТ НА ФУНКЦИОНЕРИ ПАРТИИТЕ НАДВОР ОД ИНСТИТУЦИИТЕ - НИТУ ЕДЕН ПАРТИСКИ ДИРЕКТОР

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДАВСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС


НАТАША КОТЛАР ТРАЈКОВА

ЌЕ ГИ ШТИТИМЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ИМЕТО НИ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК Е ЕДИНСТВЕН СЛУЖБЕН НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА ЌЕ ЈА ВРАТИМЕ ГРИЖАТА ЗА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ВО УСТАВОТ


ФИЛИП ЈАНЕВ - ГЛАС НА МЛАДИ

КВАЛИТЕТНО И ВРЕДНУВАНО ОБРАЗОВАНИЕ СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕБА ДА Е ПРИОРИТЕТ СТУДЕНТСКИ ГРАД ВО СКОПЈЕ МОДЕРНИ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ ВО БИТОЛА, ШТИП, ПРИЛЕП И ТЕТОВО ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ЗА УЧЕЊЕ И КАРИЕРА, НАМЕСТО КАКО МИГРАНТИ БЕЗ ТАТКОВИНА


Адвокат ВАСКО СТОЈКОВ

ЌЕ ДОНЕСЕМЕ ЗАКОН ЗА ПОТЕКЛО НА ИМОТ ЌЕ ДОНЕСЕМЕ ЗАКОН ЗА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ ЌЕ ПРОМЕНИМЕ НАД 40 ЗАКОНИ КОИ ЈА ШТИТАТ КОРУПЦИЈАТА

КРИМИНАЛЦИТЕ ЌЕ ОДГОВАРААТ И ЌЕ ГИ ВРАТАТ ПАРИТЕ ВО НАРОДНАТА КАСА

Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија