Производство на храна и јакнење на селското!

  Kога се зборува за штетите кои настануваат од пандемијата со корона вирус, се заборава на следните гранки: производството на храна, земјоделци и сточари.

  На сите ни е јасно дека кризата со повремено повлекување ќе трае најмалку 18 месеци до дистрибуирање на евентуалната вакцина. Затоа, треба веднаш да се започне со стратегија на производство на наши производи. Сите сме согласни дека треба секогаш кога е можно да купуваме македонски производи. Но, никој не кажува дали ги има и под кои услови е тоа можно.

  Глас за Македонија предлага секое необработено парче земја да се понуди бесплатно на оние кои сакаат и знаат да произведат земјоделски производи. Макар и за свои потреби. На сите сточари и земјоделци, млеко производители, откупот треба да им е гарантиран. Ѓубривата, сточната храна, вакцините за стоката треба да се ослободат од давачки. На оние кои за прв пат ќе произведуваат, да им се обезбедат и бесплатни расади и семенски материјал.

  Втора категорија на длабоко оштетени се речиси сите занаети како фризери, шнајдери, козметичари, чевлари и сл. Глас за Македонија предлага мерките кои се предвидуваат за угостителството, трговските фирми, да важат и за овие категории. Впрочем, нашата економија во 90% се темели на мали и средни претпријатија. Мораме да ги одржиме и да ги заштитиме колку што е можно повеќе на сметка на непродуктивни трошења на габаритниот државен апарат.

  Глас за Македонија бара од техничката влада, што побргу да излезе со комплетниот сет на мерки за одржување на стопанството. Исто така замолуваме да нема разногласие во понудените мерки, поради евтини партиски поени. Мерките се производ на композитна влада и секоја треба да е резултат на договор, а не на популизмот на кој упорно работат партиските штабови. Крајно време е да се слушаат советите на стручните луѓе и крајно време е погледот од изборите да се насочи кон крајно тешката состојба.

  Глас за Македонија будно ги следи состојбите и ќе реагира со конструктивни предлози во насока пред се на заштита на здравјето на луѓето, а потоа и на санирање на економијата.  2 views
  GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

  СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

  Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  тел.: 070 542 005 

  glaszamakedonija@gmail.com

  Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

  ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

  ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

  Mарика Петровска +389 70 366 733

  Канцеларија ШТИП ИЕ3

  Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

  Мите Митевски +389 76 737 857

  Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

  Гоце Златев +389 72 932 063

  Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

  Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

  Жаклина Дамческа +389 71 209 138

  zdamceska@yahoo.com

  ДЕНАРСКА СМЕТКА​

  Политичка партија „Глас за Македонија” 

  ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

  Комерцијална банка АД Скопје, 

  Адреса на банка: Орце Николов 3,

  1000 Скопје, Р. Македонија

  Сметка бр: 300000004214007

  Приходна шифра за донации: 562

  ДЕВИЗНА СМЕТКА

  Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

  Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

  Account: 0270100348540­

  SWIFT: KOBSMK2X

  BANK: Komercijalna banka AD Skopje

  Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

  IBAN MK07300701003485468

  © 2019 Глас за Македонија