Професор Игор Јанев


  „Идентитетот на еден народ, потекнува од изворната суверена волја на тој народ. Оваа суверена волја, базирана на изворниот народен суверенитет, не може ниту на референдум да се измени ниту да се редефинира, а уште помалку да се смени од некоја влада или парламент“, констатира проф. Игор Јанев кој предава на Институтот за меѓународна политика во Белград. Воедно, тој истакнува дека „партиите кои претендираат да дојдат на власт, мораат да го отворат прашањето за раскинување на Преспанскиот договор... Интересно е за мене што скоро 30 г. меѓународната заедница манипулира со македонските политичари, односно ги убедува дека проблемот со името е ‘безбедносен проблем’. Така што, нашиве се фатија на јадицата и сè додека не беше експресно депониран Преспанскиот во секретаријатот на ООН, ништо не им беше јасно. Сега, постојано се лажат самите себеси, со поништување, кое, според нив бара минимум 80 гласови во собранието. Тие всушност и не знаат дека договорот треба да се раскине!


  Сега за ‘безбедносниот аспект’. Дури и судот во Хаг (2010/11) го третираше ова прашање за името како 'небезбедносно' прашање и на крајот донесе судска пресуда, игнорирајќи го ставот на Грција дека судот не е надлежен и дека за името ‘може да расправа само Советот за безбедност’, но не и судот. Игнорирајќи ја грчката позиција за ненадлежност, судот донесе одлука, од која што произлегува дека прашањето за името никогаш не било безбедносно прашање. Јас ова го зборував 30 години, но немаше кој да ме разбере и на крај без расправа во Советот за безбедност, Нимиц го регистрираше договорот во регистарот на ООН, потврдувајќи дека прашањето не било никогаш безбедносно!

  Сега за ‘безбедносниот аспект’. Дури и судот во Хаг (2010/11) го третираше ова прашање за името како 'не безбедносно' прашање и на крајот донесе судска пресуда, игнорирајќи го ставот на Грција дека судот не е надлежен и дека за името ‘може да расправа само Советот за безбедност’, но не и судот. Игнорирајќи ја грчката позиција за ненадлежност, судот донесе одлука, од која што произлегува дека прашањето за името никогаш не било безбедносно прашање. Јас ова го зборував 30 години, но немаше кој да ме разбере и на крај без расправа во Советот за безбедност, Нимиц го регистрираше договорот во регистарот на ООН, потврдувајќи дека прашањето не било никогаш безбедносно!

  GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

  СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

  Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  тел.: 070 542 005 

  glaszamakedonija@gmail.com

  Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

  ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

  ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

  Mарика Петровска +389 70 366 733

  Канцеларија ШТИП ИЕ3

  Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

  Мите Митевски +389 76 737 857

  Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

  Гоце Златев +389 72 932 063

  Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

  Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

  Жаклина Дамческа +389 71 209 138

  zdamceska@yahoo.com

  ДЕНАРСКА СМЕТКА​

  Политичка партија „Глас за Македонија” 

  ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

  Комерцијална банка АД Скопје, 

  Адреса на банка: Орце Николов 3,

  1000 Скопје, Р. Македонија

  Сметка бр: 300000004214007

  Приходна шифра за донации: 562

  ДЕВИЗНА СМЕТКА

  Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

  Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

  Account: 0270100348540­

  SWIFT: KOBSMK2X

  BANK: Komercijalna banka AD Skopje

  Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

  IBAN MK07300701003485468

  © 2019 Глас за Македонија