Професор Игор Јанев


„Идентитетот на еден народ, потекнува од изворната суверена волја на тој народ. Оваа суверена волја, базирана на изворниот народен суверенитет, не може ниту на референдум да се измени ниту да се редефинира, а уште помалку да се смени од некоја влада или парламент“, констатира проф. Игор Јанев кој предава на Институтот за меѓународна политика во Белград. Воедно, тој истакнува дека „партиите кои претендираат да дојдат на власт, мораат да го отворат прашањето за раскинување на Преспанскиот договор... Интересно е за мене што скоро 30 г. меѓународната заедница манипулира со македонските политичари, односно ги убедува дека проблемот со името е ‘безбедносен проблем’. Така што, нашиве се фатија на јадицата и сè додека не беше експресно депониран Преспанскиот во секретаријатот на ООН, ништо не им беше јасно. Сега, постојано се лажат самите себеси, со поништување, кое, според нив бара минимум 80 гласови во собранието. Тие всушност и не знаат дека договорот треба да се раскине!


Сега за ‘безбедносниот аспект’. Дури и судот во Хаг (2010/11) го третираше ова прашање за името како 'небезбедносно' прашање и на крајот донесе судска пресуда, игнорирајќи го ставот на Грција дека судот не е надлежен и дека за името ‘може да расправа само Советот за безбедност’, но не и судот. Игнорирајќи ја грчката позиција за ненадлежност, судот донесе одлука, од која што произлегува дека прашањето за името никогаш не било безбедносно прашање. Јас ова го зборував 30 години, но немаше кој да ме разбере и на крај без расправа во Советот за безбедност, Нимиц го регистрираше договорот во регистарот на ООН, потврдувајќи дека прашањето не било никогаш безбедносно!

Сега за ‘безбедносниот аспект’. Дури и судот во Хаг (2010/11) го третираше ова прашање за името како 'не безбедносно' прашање и на крајот донесе судска пресуда, игнорирајќи го ставот на Грција дека судот не е надлежен и дека за името ‘може да расправа само Советот за безбедност’, но не и судот. Игнорирајќи ја грчката позиција за ненадлежност, судот донесе одлука, од која што произлегува дека прашањето за името никогаш не било безбедносно прашање. Јас ова го зборував 30 години, но немаше кој да ме разбере и на крај без расправа во Советот за безбедност, Нимиц го регистрираше договорот во регистарот на ООН, потврдувајќи дека прашањето не било никогаш безбедносно!

Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија