РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ИЗЈАВА„ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА“ смета дека изјавата на американската амбасадорка Кејт Мери Брнс за тоа кој ќе владее во Македонија по предвремените избори на 12 април, е прилично спорна, контраверзна. И излегува од доменот на дипломатското однесување! Не навлегувајќи понатаму во содржината, сметаме дека е крајно време власта во македонската држава да биде израз на општите народни и општествени интереси и потреби. Досегашните партии на власт и на опозиција не ја носат таа вредност. Сметаме дека треба да владее таков политички израз или ентитет кој ќе се раководи од македонските интереси – македонска самостојна политика, внатрешна и надворешна, поништувајќи ги штетните, а нелегитимни договори (Преспанскиот и др.), односно истакнување на АСНОМските одредби за македонска држава, македонскиот народ да е свој на своето (а во оваа смисла и малцинствата) македонскиот јазик да е единствен службен јазик, македонска национална економија и безбедност, независен и високо одговорен судски систем, казни и награди според закон! Накратко – извршна, законодавна и судска власт која ќе се грижи за доброто на македонската држава и јавност и ќе се води од националните интереси, а не од лични, партиски, политички, криминални и недолични! Само и само, таква власт треба да биде востановена после 12 април!


Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија