КАНЦЕЛАРИЈА ВО ПРИЛЕПГлас за Македонија отвори уште една канцеларија, овој пат во ПРИЛЕП – ИЕ 4. Канцеларијата се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 63 (до фурна „Плетварец”).
Recent Posts

See All