ЗДРАВСТВОТО И КОРОНАТА

Што можеше, а не беше сторено