Шљак-шљак... власта во изборни победи ита!

Глас за Македонија, повторно реагира, што во услови на вонредна состојба се случуваат злоупотреби! Не мина многу, ама јуначките срца на власта-северна за изборни ујдурми силно тупотат! Не се само, одлуките за избор на судии, oдлуките за помилување на затвореници, оние за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност или пак, тендерите за набавка на некои медицински апарати за многу поскапа цена од реалната! Туку, оваа славна власт започна и со асфалтирање да се занимава во осиромашените градови. Така во Охрид, локалната власт, честопати помогната и од градската опозиција и онаа измеѓу, да ти се засекирала за просторот (приватен) од макадам, позади хотелот „Дипломат“, кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ Д-14 и денес да го асфалтира тоа место. За оваа предизборна активност е ангажирана фирмата за рушење и правње ископи, ГП „Победа“ – Ботун, со неколку возила и со повеќе од 20-на луѓе во време на забрана за собирање на луѓе во група поголема од 5 души!


Да ѝ помогнеме на локалната власт! Еве, ја потсетуваме дека и на ул.

„Турстичка“ бр.9о и други броеви, таму макадам, вирови, кал и пустош, позади зградите има уште од славните деведесети на минатиот век!


Шљак- шљак, трт- мрт, трас-трас власта „северна“ во изборни победи ита!


Recent Posts

See All
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија