Шљак-шљак... власта во изборни победи ита!

Глас за Македонија, повторно реагира, што во услови на вонредна состојба се случуваат злоупотреби! Не мина многу, ама јуначките срца на власта-северна за изборни ујдурми силно тупотат! Не се само, одлуките за избор на судии, oдлуките за помилување на затвореници, оние за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност или пак, тендерите за набавка на некои медицински апарати за многу поскапа цена од реалната! Туку, оваа славна власт започна и со асфалтирање да се занимава во осиромашените градови. Така во Охрид, локалната власт, честопати помогната и од градската опозиција и онаа измеѓу, да ти се засекирала за просторот (приватен) од макадам, позади хотелот „Дипломат“, кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ Д-14 и денес да го асфалтира тоа место. За оваа предизборна активност е ангажирана фирмата за рушење и правње ископи, ГП „Победа“ – Ботун, со неколку возила и со повеќе од 20-на луѓе во време на забрана за собирање на луѓе во група поголема од 5 души!


Да ѝ помогнеме на локалната власт! Еве, ја потсетуваме дека и на ул.

„Турстичка“ бр.9о и други броеви, таму макадам, вирови, кал и пустош, позади зградите има уште од славните деведесети на минатиот век!


Шљак- шљак, трт- мрт, трас-трас власта „северна“ во изборни победи ита!


Recent Posts

See All