Шљак- шљак...власта во изборни победи ита!

  Глас за Македонија, повторно реагира, што во услови на вонредна состојба се случуваат злоупотреби! Не мина многу, ама јуначките срца на власта-северна за изборни ујдурми силно тупотат! Не се само, одлуките за избор на судии, oдлуките за помилување на затвореници, оние за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност или пак, тендерите за набавка на некои медицински апарати за многу поскапа цена од реалната! Туку, оваа славна власт започна и со асфалтирање да се занимава во осиромашените градови. Така во Охрид, локалната власт, честопати помогната и од градската опозиција и онаа измеѓу, да ти се засекирала за просторот (приватен) од макадам, позади хотелот „Дипломат“, кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ Д-14 и денес да го асфалтира тоа место. За оваа предизборна активност е ангажирана фирмата за рушење и правње ископи, ГП „Победа“ – Ботун, со неколку возила и со повеќе од 20-на луѓе во време на забрана за собирање на луѓе во група поголема од 5 души!

  Да ѝ помогнеме на локалната власт! Еве, ја потсетуваме дека и на ул.„Турстичка“ бр.9о и други броеви, таму макадам, вирови, кал и пустош, позади зградите има уште од славните деведесети на минатиот век!

  Шљак- шљак, трт- мрт, трас-трас власта „северна“ во изборни победи ита!


  181 views
  GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

  СЕДИШТЕ на ГЛАС за Македонија

  Ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  тел.: 070 542 005 

  glaszamakedonija@gmail.com

  Регионален штаб на ГЛАС за Македонија СКОПЈЕ ИЕ1

  ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 36, 3/3/5, 1000 Скопје

  Канцеларија СТРУМИЦА ИЕ4

  ул. Панче Пешев 30,(патеката од Зегин кон детската болница)

  Mарика Петровска +389 70 366 733

  Канцеларија ШТИП ИЕ3

  Ул. Борис Кидрич, деловен простор бр. 22

  Мите Митевски +389 76 737 857

  Канцеларија КАВАДАРЦИ ИЕ4

  Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.47, Кавадарци

  Гоце Златев +389 72 932 063

  Канцеларија ПРИЛЕП ИЕ4

  Ул. 11 Октомври 63 (до фурна „Плетварец”)

  Жаклина Дамческа +389 71 209 138

  zdamceska@yahoo.com

  ДЕНАРСКА СМЕТКА​

  Политичка партија „Глас за Македонија” 

  ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

  Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

  Комерцијална банка АД Скопје, 

  Адреса на банка: Орце Николов 3,

  1000 Скопје, Р. Македонија

  Сметка бр: 300000004214007

  Приходна шифра за донации: 562

  ДЕВИЗНА СМЕТКА

  Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

  Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

  Account: 0270100348540­

  SWIFT: KOBSMK2X

  BANK: Komercijalna banka AD Skopje

  Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

  IBAN MK07300701003485468

  © 2019 Глас за Македонија