ПОМОГНИ И ВОЛОНТИРАЈ

Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани на Македонија да се пријават

за волонтерска работа за потребите на ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА.

Волонтерите ќе учествуваат како НАБЉУДУВАЧИ НА ГЛАСАЧКИ МЕСТА, помош во изборните штабови на ГЛАС и со пријавување по повик за активности каде на партијата и е потребна помош. 

Волонтерството не вклучува финансиски трошоци на волонтерот - исклучиво негова доброволна работа. Секој волонтер ќе добие потврда за активноста во која учествувал, со препорака за неговата

работна ангажираност.

Се пријавувам за: