ПОМОГНИ И ВОЛОНТИРАЈ

Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани на Македонија да се пријават

за волонтерска работа за потребите на ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА.

Волонтерите ќе учествуваат како НАБЉУДУВАЧИ НА ГЛАСАЧКИ МЕСТА, помош во изборните штабови на ГЛАС и со пријавување по повик за активности каде на партијата и е потребна помош. 

Волонтерството не вклучува финансиски трошоци на волонтерот - исклучиво негова доброволна работа. Секој волонтер ќе добие потврда за активноста во која учествувал, со препорака за неговата

работна ангажираност.

Се пријавувам за:
GLAS logo
  • Grey Facebook Icon
  • Tweet
  • Глас за Македонија канал

ГЛАС за Македонија

Ул. Алберт Ајнштајн бр.1, 2-4 , 1000 Скопје

Контакт тел.: 078/321-224 

glaszamakedonija@gmail.com

ДЕНАРСКА СМЕТКА​

Политичка партија „Глас за Македонија” 

ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

Комерцијална банка АД Скопје, 

Адреса на банка: Орце Николов 3,

1000 Скопје, Р. Македонија

Сметка бр: 300000004214007

Приходна шифра за донации: 562

ДЕВИЗНА СМЕТКА

Beneficiary: Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

Account: 0270100348540­

SWIFT: KOBSMK2X

BANK: Komercijalna banka AD Skopje

Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, R. Macedonia

IBAN MK07300701003485468

© 2021 Глас за Македонија